top of page
Black and White Star in Circle

Despre Noi

Scurt Istoric

Colegiul Tehnic de Transporturi este o unitate școlară cu specific bine evidențiat și în același timp unic în municipiul Piatra-Neamț, în județ și în Moldova.


...Unitatea de învăţământ a fost înfiinţată în anul 1921, cu denumirea ,,Şcoala de ucenici băieţi” în baza  actului  P.V. nr. 1 din 10.01.1921, emis de către Inspectoratul Muncii din Piatra-Neamţ şi adresa nr. 341 din 07.03.1921, emisă de Inspectoratul Muncii din Piatra-Neamţ.
....În 1948 se înfiinţează Liceul Industrial Nr.2, profil mecanic.
....În anul 1955 Şcoala de ucenici este preluată de Ministerul Transporturilor şi I.T.A. Piatra-Neamţ, iar, mai târziu, în 1964 şcoala se mută în sediul din strada Ştefan cel Mare nr.6, având 14 clase de învăţământ profesional auto.
....Prin Decretul nr. 278/1973 şi Ordinul Ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor nr. 1185/1974 unitatea a devenit grup şcolar şi a fost denumită ,,Grupul Şcolar Auto, Piatra-Neamţ”, cuprinzând Liceul de Mecanică şi Şcoala Profesională Auto.
....Prin  Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr. 434/1976 şi Ordinul Ministrului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor nr. 2104/1976 unitatea este numită ,,Grupul Şcolar Auto – Piatra-Neamţ”, cuprinzând Liceul Industrial nr. 2, Şcoala Profesională Auto şi Şcoala de maiștri.
....În anul 1978 termină cursurile prima promoţie a liceului, iar în data de 15 septembrie 1981 are loc inaugurarea actualului sediu al şcolii.
....Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4412/30.07.04, începând cu anul şcolar 2004-2005, se schimbă denumirea şcolii din ,,Grupul Şcolar de Transporturi Auto”, denumire deţinută din 1991, în ,,Colegiul Tehnic de Transporturi”.

Ținte Strategice, Priorități

Ce urmărim, în prezent și viitor

- Corelarea ofertei educaționale și de formare profesională a școlii cu cererea pieței muncii
- Dezvoltarea bazei materiale a unității școlare
- Aplicarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea abilităților practice ale elevilor/profesorilor și realizarea unui proces complex de formare inițială a elevilor, respectiv de formare continuă și perfecționare a cadrelor didactice
- Formarea elevilor pentru integrare socială, în acord cu valorile democrației europene și educarea lor pentru învățarea pe tot parcursul vieții
- Crearea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea elevilor, colaborarea cu factori educaționali locali și regionali, atragerea părinților, precum și prin fructificarea experienței europene

bottom of page